„DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT ” Seminarium Oddziału Kalisz

2018-01-23

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na

spotkanie informacyjne „DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT ”

TERMIN ORAZ CZAS TRWANIA

 • Spotkanie jednodniowe, 07.02.2018 r., ok. 6 godzin (po 45 minut)

PROGRAM  Spotkania

 1. Przywitanie Gości i przedstawienie programu spotkania. 
 2. BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 3. Zasady egzaminowania operatorów urządzeń transportu bliskiego.
 4. Czasookresy badań okresowych i doraźnych-kontrolnych oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego zgodnie z przepisami UDT.
 5. Wdrożenie Dyrektywy LZO – wymagania dot. odzysku par w trakcie tankowania pojazdów na stacjach paliw.
 6. Działania UDT w obszarze ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych -  zmiana przepisów.
 7. Czasookresy badań okresowych i doraźnych-kontrolnych oraz zasady konserwacji urządzeń ciśnieniowych.
 8. Wyższy Urząd Górniczy – BHP w zakładach górniczych.
 9. Państwowa Inspekcja Pracy – wystąpienie Inspektora pracy.

MIEJSCE I CENA

 • sala konferencyjna w siedzibie Oddziału UDT w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. J. Matejki 31

 • udział w spotkaniu jest bezpłatny

 • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń - zgłoszenia należy przesłać do dnia 02.02.2018 r. na adres mailowy kalisz@ospsbhp.pl