Konferencja z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

2018-04-12

Kaliski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim,

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

ZAPRASZAJĄ

zakładowe służby BHP  - członków oddziału kaliskiego na Konferencję z okazji
Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp. ul. Wysocka 1b (I piętro Centrum Szkolenia).

Harmonogram spotkania:

11.00 - 11.05 - Otwarcie spotkania – Piotr Kaczmarek prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

 Pracowników Służby BHP Oddział w Kaliszu

11.05 - 11.10 - Donata Szopińska-Frąszczak dyrektor Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim
11.10 - 11.15 - Wystąpienie okolicznościowe - Tomasz Kozłowski kierownik Oddziału Państwowej   

                         Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

11.15 - 11.20 - Wystąpienie okolicznościowe - Leszek Gliniany dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru

                         Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim

11.20 - 12.00 - Program Dofinansowania Płatników Składek - Damian Winiarski kierownik Centrum

                         Dofinansowania Płatników Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

12.00 - 12.15 - Dobre praktyki BHP - NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Zakład

                         w Krotoszynie, Laureat konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznejʺ

                         w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników

                         - Grażyna Janyszek specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

12.15 - 12.45 - Wypadki z udziałem urządzeń technicznych - Krzysztof Usarek Oddział Urzędu

                         Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim

12.45 - 13.00 - Przerwa kawowa

13.00 - 13.15 - Rola służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - Piotr Kaczmarek  

                        prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział

                        w Kaliszu

13.15 - 14.00 - Postępowanie w sprawie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Współpraca

                         ZUS z płatnikami składek oraz pracownikami służby bhp - Radosław Kukuła starszy

                         specjalista Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

14.00 - Zakończenie konferencji

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ: Piotr Kaczmarek prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Kaliszu.

Ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: e-mail: kalisz@ospsbhp.pl

Udział jest bezpłatny.

Patronat medialny: Miesięcznik ATEST