Seminarium 15 Grudzień 2017 r. „Ochrona Danych osobowych w aspekcie pracy służby BHP”

2017-12-04

Kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP  zaprasza zakładowe służby BHP  - członków oddziału kaliskiego na seminarium:

„Ochrona Danych osobowych w aspekcie pracy służby BHP” które odbędzie się w Restauracji „Górecznik” w Antoninie ul. Wrocławska 7

dnia 15 grudnia 2017 r. w godzinach 12.30 – 17.00.

Podczas seminarium służby BHP zostaną zapoznanie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zakładach pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań służby BHP.
         Przybliżenie informacji dot. programu dofinansowania przedsiębiorstw obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy finansowanego przez ZUS na rok 2018. W dalszej części seminarium przewidziane są sprawy organizacyjne stowarzyszenia w tym spotkanie świąteczne członków oddziału OSPSBHP.

Harmonogram spotkania:

 12.30 –  13.00  -  Rejestracja uczestników seminarium

 13.00 –  13.05  -  Rozpoczęcie seminarium – Prezes Oddziału.

 13.05 –  14.35  -  Ochrona danych osobowych – regulacje prawne, wymagania,
                                  nadchodzące zmiany.

 14.35. – 14.45 -   przerwa kawowa

14.45 – 15.00 -   Informacje w spr. Programu Dofinansowania przedsiębiorstw  
                               na poprawę warunków BHP

15.00 – 15.15 –  Wystąpienie zaproszonych gości

15.15 – 17.00 –  Sprawy organizacyjne stowarzyszenia i spotkanie świąteczne       
                              Członków OSPSBHP Oddziału Kalisz

* Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 12.12. 2017 r. na adres e-mail: kalisz@ospsbhp.pl

Koszt seminarium wynosi 15 zł płatne do 12.12.2017 r.  na KONTO Bank Zachodni WBK S.A. 07 1090 1160 0000 0000 1602 3400