Spotkanie oddziału Kalisz 19.09.2017 r

2017-08-22

Najblizsze spotkanie oddziału Kalisz odbędzie się w dniu 19.09.2017 r. o godzinie 10.00 w Restauracji Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim. Aktualnie dogrywane są tematy do omówienia i wykładowcy. Szczegóły juz wkrótce.

Kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP  zaprasza zakładowe służby BHP  - członków oddziału kaliskiego na spotkanie seminaryjno – szkoleniowe.

  1. Ochrona Pracy Kobiet – omówienie ostatnich zmian w
    przepisach prawa,

  2. Ręczne prace transportowe - omówienie ostatnich zmian w przepisach prawa,
    - które odbędzie się w dniu 19 września 2017 r.

w godzinach 10.00 – 14.00.

Celem seminarium jest aktualizacja wiedzy w świetle ostatnich zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony pracy kobiet oraz nowego rozporządzenia w sprawie ręcznych prac transportowych.

Spotkanie odbędzie się w ośrodku restauracji Borowianka ul. Bolesława Limanowskiego 134, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Harmonogram spotkania:

8.30 – 9.30 – Zwiedzanie zakładu TRASKO Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka
                         117 – spotkanie przed wejściem o 8.30 z Michałem Sokołowskim

10.00 –10.10  -  Otwarcie spotkania –  Prezes o/OSPSBHP - Restauracja Borowianka

10.10 –10.15  -  Wystąpienie Kierownika odział Państwowej Inspekcji Pracy w
                             Ostrowie Wielkopolskim – Tomasz Kozłowski

 10.15 - 10.20  - Wystąpienie Dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego w

                             Ostrowie Wielkopolskim – Leszek Gliniany

10.20 – 11.20  - Ochrona Pracy Kobiet  - Przedstawiciel Państwowej Inspekcji
                             Pracy

11.20 – 11.30 – Dyskusja i pytania w zakresie przedstawionego tematu

11.30 – 11.40 – Przerwa kawowa

11.40 – 13.10 – Ręczne Prace Transportowe w świetle nowego rozporządzenia –

                 dr inż. Zbigniew Jóźwiak (pracownik Instytutu medycyny Pracy w Łodzi)

13.10 – 13.20 - Dyskusja i pytania w zakresie przedstawionego tematu

13.20 – 13.40 – Wręczenie wyróżnień dla aktywnych członków OSPSBHP 

                              O/Kalisz z Okazji dnia Pracownika Służby BHP

13.40 – 14.00 – Sprawy organizacyjne, wydanie zaświadczeń z udziału w
                              seminarium

* Seminarium jest bezpłatne, Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę dokonać do 15 września na adres e-mail: kalisz@ospsbhp.pl

 

                                                         Z poważaniem

                                       Piotr Kaczmarek – Prezes OSPSBHP O/Kalisz