Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
62-800 Kalisz
ul. Ptolemeusza 10


Email:
kalisz@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 609 519 839


Odział Kalisz ma siedzibę ul. Grabowska 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski przy Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.

Natomiast korespondencje prosimy o wysyłanie na adres Prezesa oddziału tj; ul. Ptolemeusza 10, 62-800 Kalisz